Vallblandning för Götaland & Södra Svealand

Utsökt är en vallblandning med ängssvingel och högre andel eng.rajgräs för att uppnå en stor mängd foder av god kvalitet. Kräver en intensiv skördestrategi. 2 vallår rek. p g a den höga andelen eng.rajgräs.

 

* = Med "breddat skördefönster" menar vi mognadsanpassade blandningar d.v.s. blandningar med fokus på bibehållen hög kvalitet i ett bredare skördefönster.

 

Se hela vårt OptiVallkoncept här!