Vallblandning för Götaland & Södra Svealand

Vallblandning med ängssvingel och högre andel eng.rajgräs för att uppnå en stor mängd foder av god kvalitet. Kräver en intensiv skördestrategi. 2 vallår rek. p g a den höga andelen eng.rajgräs.

 

* = Med "breddat skördefönster" menar vi mognadsanpassade blandningar d.v.s. blandningar med fokus på bibehållen hög kvalitet i ett bredare skördefönster.

 

Läs mer om våra sorter i Utsädesguide 2018, OptiVall startar sid 66!