Vallblandning för Götaland & Södra Svealand

Vallen Trygg är extremt högavkastande och härdig där Hykor tillsammans med timotej skapar möjligheter för en långlivad vall. Ger  ett högkvalitativt grovfoder år efter år.

Mycket bra val i kärva lägen!

 

 

För att uppnå maximal effekt av Hykor: Skörda vid rätt tidpunkt och få bästa energi och smaklighet. Hykor är avsedd för 3- eller 4-skördesystem. Slåttervall innehållande Hykor ger 10-15% högre avkastning år 2 och 3 jämfört med konventionella vallar.

 

Se hela vårt OptiVallkoncept här!