Vallblandning för Götaland & Södra Svealand

En extremt högavkastande och härdig vall där Hykor tillsammans med timotej skapar möjligheter för en långlivad vall med ett högkvalitativt grovfoder år efter år.

Bra val i kärva lägen!

 

 

För att uppnå maximal effekt av Hykor:
Skörda vid rätt tidpunkt för bästa energi och smaklighet! Hykor är avsedd för 3- eller 4-skördesystem. Slåttervall innehållande Hykor ger 10-15% högre avkastning år 2 och 3 jämfört med konventionella vallar.

 

Läs mer om våra sorter i Utsädesguide 2018, OptiVall startar sid 66!