Vallblandning för Götaland & Södra Svealand

Högavkastande balanserad vallblandning med Hykor och eng. rajgräs, för god smaklighet och en bra start på vallen.  Innehåller något lägre baljväxtandel och passar utmärkt där klöver är mer lättetablerad.

 

 

För att uppnå maximal effekt av Hykor:
Skörda vid rätt tidpunkt för bästa energi och smaklighet! Hykor är avsedd för 3- eller 4-skördesystem. Slåttervall innehållande Hykor ger 10-15% högre avkastning år 2 och 3 jämfört med konventionella vallar.

 

Läs mer om våra sorter i Utsädesguide 2018, OptiVall startar sid 66!