Vallblandning för Norra Svealand & Norrland

Hykor tillsammans med timotej ger förutsättningar till en uthållig och högavkastande vall. Klarar även av att prestera på mullrika lättjordar.

 

 

För att uppnå maximal effekt av Hykor:
Skörda vid rätt tidpunkt för bästa energi och smaklighet! Hykor är avsedd för 3- eller 4-skördesystem. Slåttervall innehållande Hykor ger 10-15% högre avkastning år 2 och 3 jämfört med konventionella vallar.

 

Läs mer om våra sorter i Utsädesguide 2018, OptiVall startar sid 66!