Vallblandning för Norra Svealand & Norrland

Topp innehåller Hykor som tillsammans med timotej ger förutsättningar för en uthållig och högavkastande vall. Presterar även på mullrika lättjordar.

 

 

För att uppnå maximal effekt av Hykor: Skörda vid rätt tidpunkt och få bästa energi och smaklighet. Hykor är avsedd för 3- eller 4-skördesystem. Slåttervall innehållande Hykor ger 10-15% högre avkastning år 2 och 3 jämfört med konventionella vallar.


Se hela vårt OptiVallkoncept här!