INTENSIV NYHET 2018!

Vallblandning för Östra Sverige dvs Öland Gotland och Kalmarområdet

För östra Sverige d v s Öland-, Gotland- och Kalmar-området där det behövs torktåliga vallar. Fungerar utmärkt som en samodlingspartner till majsensliage då de kompletterar varandra mycket väl till ett förstklassigt grovfoder.

Den mycket torktåliga rörsvingeln Karolina ger med sin höga avkastning, goda vinter-härdighet, sena mognad, och utmärkta återväxtförmåga en fin insats i blandningens sammansättning. Till hjälp finns en stor andel lusern, som tack vare sin djupa pålrot är mycket torktålig och dessutom aggresiv med en stor andel stjälkar vilket ger ett stort fiberinnehåll och en hög proteinhalt.

Passar bra till mjölk & köttproduktion.

 

 

Med "breddat skördefönster" menar vi mognadsanpassade blandningar d.v.s. blandningar med fokus på bibehållen hög kvalitet i ett bredare skördefönster.

 

Läs mer om våra sorter i Utsädesguide 2018, OptiVall startar sid 66!