Vallblandning för Götaland & Södra Svealand

Bore är en tålig vallblandning mot torka, stående vatten och tuffa vintrar. Rek. till samtliga jordarter men särskilt låglänta mulljordar med hög kvävelevererande förmåga där baljväxter inte behövs.

 

 

För att uppnå maximal effekt av Hykor: Skörda vid rätt tidpunkt och få  bästa energi och smaklighet. Hykor är avsedd för 3- eller 4-skördesystem. Slåttervall innehållande Hykor ger 10-15% högre avkastning år 2 och 3 jämfört med konventionella vallar.

 

Se hela vårt OptiVallkoncept här!