Vallblandning för Götaland & Södra Svealand

Pro är en högavkastande och intensiv vallblandning med mycket god torktålighet. Hög baljväxtandel borgar för ett grovfoder med god proteinhalt. Eng.rajgräs ger vallen en god start 1:a vallåret innan Hykor och blålusern etablerat sig.

Passar extra bra för Öland, Gotland och Götaland.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För att uppnå maximal effekt av Hykor: Skörda vid rätt tidpunkt för bästa energi och smaklighet! Hykor är avsedd för 3- eller 4-skördesystem. Slåttervall innehållande Hykor ger 10-15% högre avkastning år 2 och 3 jämfört med konventionella vallar.

 

Se hela vårt OptiVallkoncept här!