Vallblandning för Götaland & Södra Svealand

Perfekt kombinerar rörsvingel och lusern för att få en högavkastande, uthållig och torktålig vall. Den höga baljväxtandelen borgar för ett proteinrikt grovfoder. Lusern utnyttjas bäst på väldränerade jordar med högt pH. Rörsvingeln Karolina ger vallen ett bredare skördefönster.

 

* = Med "breddat skördefönster" menar vi mognadsanpassade blandningar d.v.s. blandningar med fokus på bibehållen hög kvalitet i ett bredare skördefönster.

 

Se hela vårt OptiVallkoncept här!