Vallblandning för Götaland & Södra Svealand

Torktålig med hög avkastning. För landets östra delar under torrare betingelser. Den högre andelen lusern/rödklöver borgar för en hög proteinhalt. Rörsvingeln Karolina ger ett bredare skördefönster och god återväxtförmåga.

 

 

* = Med "breddat skördefönster" menar vi mognadsanpassade blandningar d.v.s. blandningar med fokus på bibehållen hög kvalitet i ett bredare skördefönster.

 

Läs mer om våra sorter i Utsädesguide 2018, OptiVall startar sid 66!