Vallblandning för Götaland & Södra Svealand

Premia är en torktålig vallblandning med hög avkastning. För landets östra delar under torrare betingelser. Den högre andelen lusern/rödklöver ger blandningen en hög proteinhalt. Rörsvingeln Karolina ger ett bredare skördefönster och god återväxtförmåga.

 

 

* = Med "breddat skördefönster" menar vi mognadsanpassade blandningar d.v.s. blandningar med fokus på bibehållen hög kvalitet i ett bredare skördefönster.

Se hela vårt OptiVallkoncept här!