Vallblandning för Götaland & Södra Svealand

Med uthålliga gräs av timotej och ängssvingel tillsammans med rödklöver. Lämplig som ensilage till köttproduktion. Kan även användas till hö/hösilage när klövern minskat år 2.

 

Läs mer om våra sorter i Utsädesguide 2018, OptiVall startar sid 66!