Vallblandning för Götaland & Södra Svealand

Rejäl är vallblandningen med uthålliga gräs av timotej och ängssvingel i kombination med rödklöver. Lämplig som ensilage till köttproduktion. Kan även användas till hö/hösilage när klövern minskat år 2.

 

 

Se hela vårt OptiVallkoncept här!