Vallblandning för Götaland & Södra Svealand

Intensiv slåttervall till får med en kombination av gräs och vitklöver som ger ett näringsrikt foder med låga halter av östrogena ämnen. Kan efterbetas.

 

Läs mer om våra sorter i Utsädesguide 2018, OptiVall startar sid 66!