Vallblandning för Götaland & Södra Svealand

Skördas intensivt i rätt tid. För bibehållen smaklighet till häst är skördetidpunkten viktig.

 

Läs mer om våra sorter i Utsädesguide 2018, OptiVall startar sid 66!