Vallblandning för Götaland & Södra Svealand

Hipp Hopp är vallblandningen till hö/hösilage. Fungerar på de flesta jordar och torkar snabbt upp på sträng. Till häst och får.

Se hela vårt OptiVallkoncept här!