Vallblandning för Götaland & Södra Svealand

Flerårig och uthållig för de flesta lägen. Ger bra bete under hela säsongen. Kan med fördel användas till slåtter vid 1:a skörd för bättre tramp- och hållbarhet. Kan även användas som slåttervall till får.


Läs mer om våra sorter i Utsädesguide 2018, OptiVall startar sid 66!