Vallblandning för Götaland & Södra Svealand

Sisu Bete är en flerårig och uthållig vallblandning för de flesta lägen. Ger bra bete under hela säsongen. Kan med fördel användas till slåtter vid 1:a skörd för bättre tramp- och hållbarhet. Kan även användas som slåttervall till får.

Se hela vårt OptiVallkoncept här!