Vallblandning för Götaland & Södra Svealand

Betesvall av gräs anpassad till hästbete utan inblandning av klöver. Ger en betestålig tät mattbildande gräsvall.


Läs mer om våra sorter i Utsädesguide 2018, OptiVall startar sid 66!