Vallblandning för Götaland & Södra Svealand

Skritt Bete är betesvallen av gräs anpassad till hästbete utan inblandning av klöver. Ger en betestålig tät mattbildande gräsvall.

Se hela vårt OptiVallkoncept här!