Vallblandning för Norra Svealand & Norrland

Hållfast har en hög andel ängssvingel som ger en god återväxtförmåga. Vitklövern hjälper till att jämna ut klöverandelen under vallens liggtid.

Se hela vårt OptiVallkoncept här!