Vallblandning för Norra Svealand & Norrland

Hög andel ängssvingel ger en god återväxtförmåga. Vitklöver hjälper till att jämna ut klöverandelen under vallens liggtid.

 

 

 

 

Läs mer om våra sorter i Utsädesguide 2018, OptiVall startar sid 66!