Vallblandning för Norra Svealand & Norrland

Mycket hög uthållighet och därmed ett stadigt alternativ för hela norra Sverige.

 

 

 

 

Läs mer om våra sorter i Utsädesguide 2018, OptiVall startar sid 66!