Vallblandning för Norra Svealand & Norrland

Härdigt Bete är betesblandningen för de allra flesta lägen. Ängsgröe och vitklöver bidrar till en tramptålig och uthållig betesvall. Innehåller eng.rajgräs. Kan även användas till slåtter.

 

Se hela vårt OptiVallkoncept här!