GEV-blandning för Götaland & Södra Svealand

Vallblandning med lusern för hög och jämn baljväxtandel under vallens liggtid. Lusern bidrar med högt protein, bättre torktålighet och hög avkastning. Rörsvingeln Karolina ger vallen en god återväxt och bredare skördefönster.

 

* = Med "breddat skördefönster" menar vi mognadsanpassade blandningar d.v.s. blandningar med fokus på bibehållen hög kvalitet i ett bredare skördefönster.

Se hela vårt OptiVallkoncept här!