GEV-blandning för Götaland & Södra Svealand

Uthållig och hög avkastning även vid kärvare lägen. Härdig vall där Hykor/timotej skapar möjligheter till en stor mängd foder av god kvalitet under flera år.

 

För att uppnå maximal effekt av Hykor: Skörda vid rätt tidpunkt få bästa energi och smaklighet! Hykor är avsedd för 3- eller 4-skördesystem. Slåttervall innehållande Hykor ger 10-15% högre avkastning år 2 och 3 jämfört med konventionella vallar.

Se hela vårt OptiVallkoncept här!