GEV-blandning för Götaland & Södra Svealand

Robust och mycket uthållig vall. Röd-, vitklöver och lusern ger ett proteinrikt foder av hög kvalitet. Det eng. rajgräset ger blandningen en snabb start och en god mängd grovfoder 1:a vallåret.

 

För att uppnå maximal effekt av Hykor:
Skörda vid rätt tidpunkt för bästa energi och smaklighet! Hykor är avsedd för 3- eller 4-skördesystem. Slåttervall innehållande Hykor ger 10-15% högre avkastning år 2 och 3 jämfört med konventionella vallar.

 

 

Läs mer om våra sorter i Utsädesguide 2018, OptiVall startar sid 66!