GEV-blandning för Götaland & Södra Svealand

Robust och mycket uthållig vall. Röd-, vitklöver och lusern ger ett proteinrikt foder av hög kvalitet. Det eng. rajgräset ger blandningen en snabb start och en god mängd grovfoder 1:a vallåret.

 

För att uppnå maximal effekt av Hykor: Skörda vid rätt tidpunkt och få bästa energi och smaklighet! Hykor är avsedd för 3- eller 4-skördesystem. Slåttervall innehållande Hykor ger 10-15% högre avkastning år 2 och 3 jämfört med konventionella vallar.

Se hela vårt OptiVallkoncept här!