GEV-blandning för Götaland & Södra Svealand

Eng. rajgräs ger vallen en god start och förutsättningar för en stor mängd kvalitativt foder under 1:a vallåret. Du får en uthållig och stabil vall med god balans av baljväxter.

 

För att uppnå maximal effekt av Hykor: Skörda vid rätt tidpunkt och få bästa energi och smaklighet! Hykor är avsedd för 3- eller 4-skördesystem. Slåttervall innehållande Hykor ger 10-15% högre avkastning år 2 och 3 jämfört med konventionella vallar.

Se hela vårt OptiVallkoncept här!