GEV-blandning för Götaland & Södra Svealand

Rörsvingeln Karolina tillför vallblandningen hög avkastning i ett breddat skördefönster. Med en god återväxtförmåga uppnås en säkerhet med stor mängd högkvalitativt foder under samtliga delskördar.

 

* = Med "breddat skördefönster" menar vi mognadsanpassade blandningar d.v.s. blandningar med fokus på bibehållen hög kvalitet i ett bredare skördefönster.

Se hela vårt OptiVallkoncept här!