GEV-blandning för Götaland & Södra Svealand

Rörsvingeln Karolina kombinerar hög avkastning med ett breddat skördefönster. Återväxtförmågan är god vilket borgar för en stor mängd högkvalitativt foder under samtliga delskördar.

 

* = Med "breddat skördefönster" menar vi mognadsanpassade blandningar d.v.s. blandningar med fokus på bibehållen hög kvalitet i ett bredare skördefönster.

 

 

Läs mer om våra sorter i Utsädesguide 2018, OptiVall startar sid 66!