GEV-blandning för Götaland & Södra Svealand

Röd- & vitklöver ger en jämn baljväxtandel och säkerställer vallens kväveförsörjning under dess liggtid. Passar utmärkt till mjölk- och köttproduktion.

 

 

 

 

Läs mer om våra sorter i Utsädesguide 2018, OptiVall startar sid 66!