GEV-blandning för Götaland & Södra Svealand

Röd- & vitklöver ger en jämn baljväxtandel och säkerställer vallens kväveförsörjning under dess liggtid. Passar utmärkt till mjölk- och köttproduktion.


Se hela vårt OptiVallkoncept här!