GEV-blandning för Norra Svealand & Norrland

Uthållig och intensiv med en god återväxtförmåga. Flera grässorter och en hög klöverandel bäddar för en god avkastning av hög kvalitet.

 

För att uppnå maximal effekt av Hykor: Skörda vid rätt tidpunkt och få bästa energi och smaklighet. Hykor är avsedd för 3- eller 4-skördesystem. Slåttervall innehållande Hykor ger 10-15% högre avkastning år 2 och 3 jämfört med konventionella vallar.

Se hela vårt OptiVallkoncept här!