Vallblandning för Götaland & Södra Svealand

Flerårig gräsklöverblandning, anpassad för intensiv produktion. Innehåller endast rödklöver som baljväxt. Beakta den lägre uthållighet som rödklöver och eng.rajgräs innehar.

 

* = Med "breddat skördefönster" menar vi mognadsanpassade blandningar d.v.s. blandningar med fokus på bibehållen hög kvalitet i ett bredare skördefönster.

 

Läs mer om våra sorter i Utsädesguide 2018, OptiVall startar sid 66!