Vallblandning för Götaland & Södra Svealand

Tixakt är en flerårig gräsklöverblandning, anpassad för intensiv produktion. Innehåller endast rödklöver som baljväxt. Beakta den lägre uthållighet som rödklöver och eng.rajgräs innehar.

 

* = Med "breddat skördefönster" menar vi mognadsanpassade blandningar d.v.s. blandningar med fokus på bibehållen hög kvalitet i ett bredare skördefönster.

 

Se hela vårt OptiVallkoncept här!