GEV-blandning för Norra Svealand & Norrland

Välbalanserad vallblandning med rörsvingeln Karolina och ängssvingel för en intensiv och hög producerande vall med god återväxtförmåga. Timotej tillsammans med klöver ger ett grovfoder av hög kvalitet. För hög prestation och god precision!

 

Se hela vårt OptiVallkoncept här!