Sortinformation

Havre

Höstkorn

Höstraps

Höstrybs

Höstråg

Höstvete

Lin

Lupiner

Majs

Understödjande/Mellangrödor

Rågvete

Sojabönor

Vallbaljväxter

OptiVallblandningar

Vallgräs

Vårkorn

Vårraps

Vårrågvete

Vårvete

Åkerbönor

Ärter