Nyheter & Reportage

fre den 21 jan Nytt upplägg av sortprovning för vallväxter Sortprovning av vallväxter har under längre tid minskat, mycket beroende på stora kostnader för utsädesföretagen. I februari 2010 gick alla aktörer samman och enades om en gemensam strategi med tre officiella försöksplatser och med oberoende utförare. fre den 21 jan Vallcentrum Tvååker - når både dagens och framtidens vallodlare! Erik Ekre, försöksledare på Hushållningssällskapet i Halland med lång erfarenhet av vallförsök, menar att bättre placering än Tvååker kan man inte ha. Med Naturbruksgymnasiet Munkagård inpå knuten och en placering mitt i det mjölkrika Halland når vi både dagens och framtidens generation. fre den 21 jan Vallcentrum Uppsala - förmedlar resultat till alla vallodlare! Försöksplats Uppsala ligger vid Säby ute på slätten strax söder om Uppsala. Marken tillhör Ulltuna Egendom och sköts av fältpatrullen vid Växtproduktionsekologi på SLU. fre den 21 jan Vallcentrum Rådde - bred kompetens samlad på en plats! Bred kompetens samlad på en plats! På Rådde gård finns en omfattande försöksverksamhet med huvudsaklig inriktning på vallförsök men också Landsbygdens Rådgivningscenter och som är en sammanslagning av Södra Älvsborgs Husdjur och Hushållningssällskapets rådgivningsverksamhet. Tillsammans råder bred kompetens. fre den 21 jan Ökat intresse för lupiner! Intresset för närodlade proteingrödor har ökat betydligt de senaste åren. mån den 18 okt Gamla Akutellt Utsäde och Aktuellt Utsäde Raps Här kan du läsa våra Aktuellt Utsäde från våren 2010. ons den 15 sep Nu har Ellvis visat framfötterna i Norge också I förädlingsföretaget Graminors egna försök (tot 6 st) har Ellvis klarat sig utmärkt och varit den högst avkastande sorten. fre den 13 aug Sommarturné Logården, Borgeby och Brunnby Scandinavian Seed har under sommaren deltagit på Logården, Borgeby och Brunnbys fältmässor. "-Det har varit en oerhört rolig sommarturné med många besökare som pratat utsäde och diskuterat sortegenskaper, säger Johan Klingspor".
Föregående123456789101112131415161718Nästa