Stolt sponsor av Rapsmästaren 2020

Årets Rapsdag 22 april på Egonsborg i Trelleborg är tyvärr inställd p g a Corona-viruset. Istället sänder SFO live på sin Facebook-sida från kl 09.00 den 22 april. De har även satt ihop en film med kommentarer om varje tävlingsparcell och presentation av sortdemo. Så var redo att koppla upp dig och häng med digitalt istället […]

Läs mer >

Ellinor på Gerdsholm!

Jonas Tornerhjelm är inspektor på Gedsholm, nordväst om Ekeby i Skåne, en herrgård med anor från 1400-talet. Släkten Tornerhjelm köpte godset 1771 och idag är det Jonas far Gustaf Tornerhjelm som äger det. Gedsholm består av 1300 ha varav 850 ha växtodling varav 100 ha arrende resterande är skog och naturbetesmark. Lantbruket, inkl.legokörning av bl.a. […]

Läs mer >

Nöjd utsädesodlare av vårvetet Sibelius

Vi har hälsat på hos utsädesodlare Magnus Åkesson på Ängagården utanför Övraby i sydöstra Skåne. Magnus är sedan många år tillbaka intresserad av lantbruk och har tidigare drivit olika arrendegårdar med arealer mellan 30-90 ha. 2019 fick han och familjen möjlighet att ta över det 250 ha stora kyrkoarrendet på Ängagården utanför Övraby i Sydöstra […]

Läs mer >

Odling av majs utan Mesurol

Den kommande säsongen är det inte möjlighet att längre använda Mesurolbetat och/eller Thirambetat majsutsäde. Däremot kommer det finnas tillgång av majsutsäde som har betats mot svamp och fågel, men med andra produkter än vi är vana vid och med förväntade skillnader i effekt. Fågelrepellerande: Korit 420 FS –  har inte samma goda fågelrepellerande effekt som […]

Läs mer >

Optivall 2020

OptiVall erbjuder ett brett sortiment av vallfrö, arter och vallblandningar till hela Sverige. Våra arter och sorter är anpassade för både det intensiva och extensiva lantbruket. När du skall välja vilken vallfröblandning som passar till din produktion har vi gjort olika flödesschema där du kan få tips på vallblandningar som passar din efterfrågade produktion och […]

Läs mer >

Mellangrödor

Intresset för insådda och eftersådda mellangrödor har ökat markant i Sverige både hos ekologiska och konventionella lantbrukare. Syftet kan vara mångfacetterat: • Minska ogrästryck • Samla kväve • Tillföra kväve • Öka markens organiska förråd • Öka den biologiska mångfalden • Bekämpa parasiter • Motverka erosion • Ta del av stödpengar • Uppfylla kravet på […]

Läs mer >

MajsGuide 2020

Majs i Vallfoder Majsens höga stärkelsehalt och energi passar bra ihop med ett proteinrikt vallfoder med hög smältbarhet. Grödan är också ett bra komplement att sprida sina risker på då majsen trivs vid torrår när vallen presterar sämre och tvärtom. Kor kan utfodras med 3-5 kg majs/dag. Håll dock koll på sortens iNDF (icke smältbara […]

Läs mer >

Informer

Höstvetet Informer har de flesta egenskaper vi söker hos ett höstvete. Hög avkastning, frisk, långt stabilt strå och goda kvalitetsegenskaper. En kärnfyllare som främst bygger sin avkastning genom en hög tusenkornvikt.  

Läs mer >