VeteGuide 2020

I VeteGuide 2020 får du tips och råd om våra olika sorter samt möjlighet att bekanta dig med årets nyhet, den tidiga KWS Ahoi samt läsa mer om Etanas dvärgstinksot tolerans och försöksresultat!

Läs mer >

Brödvetet Etana med dvärgstinksottolerens!

”Nu finns resultat från 2 år som visar att brödvetesorten Etana har en lika god tolerans mot dvärgstinksot som andra marknadssorter med liknande egenskaper!” I privata försök, utförda av Hushållningssällskapet på Gotland år 2019 och år 2020, visade brödvetet Etana sig ha lika god tolerans mot dvärgstinksot som andra marknadssorter med liknande egenskaper. Undersökningen görs […]

Läs mer >

Med glädje ser vi årets rapsförsöksresultat där våra sorter forsätter prestera i topp!

Dariot är den starkaste marknadssorten i södra Sverige och DK Explicit fortsätter att vara den starkaste kandidaten för Mellansverige. Resultaten är baserade på den korrigerade oljeskörden från SFO:s sammanställning presenterat i relativtal mot mätaren Sortblandning. I tabellens syns att Scandinavian Seed har flertalet framtida sorter som visar på god möjlighet att ta plats som marknadssorter […]

Läs mer >

Ny katalog om Mellangrödor

Intresset för insådda och eftersådda mellangrödor ökar i Sverige hos både konventionella och ekologiska odlare.Syftet kan vara mångfacetterat men alla bör tänka igenom några frågeställningar innan valet av sorter och blandningar görs. Vilken etableringsmetod skall användas?Hur många arter skall blandningen innehålla?Vad har jag för växtföljd?Vilka arter skall ingå? För köp av utsäde kontakta din lokala […]

Läs mer >

Odling av majs utan Mesurol

Den kommande säsongen är det inte möjlighet att längre använda Mesurolbetat och/eller Thirambetat majsutsäde. Däremot kommer det finnas tillgång av majsutsäde som har betats mot svamp och fågel, men med andra produkter än vi är vana vid och med förväntade skillnader i effekt. Fågelrepellerande: Korit 420 FS –  har inte samma goda fågelrepellerande effekt som […]

Läs mer >

Optivall 2020

OptiVall erbjuder ett brett sortiment av vallfrö, arter och vallblandningar till hela Sverige. Våra arter och sorter är anpassade för både det intensiva och extensiva lantbruket. När du skall välja vilken vallfröblandning som passar till din produktion har vi gjort olika flödesschema där du kan få tips på vallblandningar som passar din efterfrågade produktion och […]

Läs mer >

Mellangrödor

Intresset för insådda och eftersådda mellangrödor har ökat markant i Sverige både hos ekologiska och konventionella lantbrukare. Syftet kan vara mångfacetterat: • Minska ogrästryck • Samla kväve • Tillföra kväve • Öka markens organiska förråd • Öka den biologiska mångfalden • Bekämpa parasiter • Motverka erosion • Ta del av stödpengar • Uppfylla kravet på […]

Läs mer >

MajsGuide 2020

Majs i Vallfoder Majsens höga stärkelsehalt och energi passar bra ihop med ett proteinrikt vallfoder med hög smältbarhet. Grödan är också ett bra komplement att sprida sina risker på då majsen trivs vid torrår när vallen presterar sämre och tvärtom. Kor kan utfodras med 3-5 kg majs/dag. Håll dock koll på sortens iNDF (icke smältbara […]

Läs mer >

Informer

Höstvetet Informer har de flesta egenskaper vi söker hos ett höstvete. Hög avkastning, frisk, långt stabilt strå och goda kvalitetsegenskaper. En kärnfyllare som främst bygger sin avkastning genom en hög tusenkornvikt.  

Läs mer >