Nyhet! Odla höståkerböna!

Resultatet efter två års försöksprovning visar att höståkerbönan Augusta passar bäst för svensk odling. Det är en medeltidig stjälkstyv åkerböna med god vinterhärdighet, viktiga egenskaper för din odlingssäkerhet.

Läs mer >

Stinksot- och dvärgstinksot tolerens hos Etana!

Resultat från fältförsök på sotsvamparna stinksot och dvärgstinksot visar att Etana har god tolerans! Scandinavian Seed har i egen regi under 3 år (2018-2020) lagt ut fältförsök som infekterats för att få en hög angreppsgrad och undersöka tolerans mot dvärgstinksot och stinksot på höstvete. Torråret 2018 blev det dessvärre för torrt för att det skulle […]

Läs mer >

VeteGuide 2020

I VeteGuide 2020 får du tips och råd om våra olika sorter samt möjlighet att bekanta dig med årets nyhet, den tidiga KWS Ahoi samt läsa mer om Etanas dvärgstinksot tolerans och försöksresultat!

Läs mer >

Brödvetet Etana med dvärgstinksottolerens!

”Nu finns resultat från 2 år som visar att brödvetesorten Etana har en lika god tolerans mot dvärgstinksot som andra marknadssorter med liknande egenskaper!” I privata försök, utförda av Hushållningssällskapet på Gotland år 2019 och år 2020, visade brödvetet Etana sig ha lika god tolerans mot dvärgstinksot som andra marknadssorter med liknande egenskaper. Undersökningen görs […]

Läs mer >

Med glädje ser vi årets rapsförsöksresultat där våra sorter forsätter prestera i topp!

Dariot är den starkaste marknadssorten i södra Sverige och DK Explicit fortsätter att vara den starkaste kandidaten för Mellansverige. Resultaten är baserade på den korrigerade oljeskörden från SFO:s sammanställning presenterat i relativtal mot mätaren Sortblandning. I tabellens syns att Scandinavian Seed har flertalet framtida sorter som visar på god möjlighet att ta plats som marknadssorter […]

Läs mer >

Ny katalog om Mellangrödor

Intresset för insådda och eftersådda mellangrödor ökar i Sverige hos både konventionella och ekologiska odlare.Syftet kan vara mångfacetterat men alla bör tänka igenom några frågeställningar innan valet av sorter och blandningar görs. Vilken etableringsmetod skall användas?Hur många arter skall blandningen innehålla?Vad har jag för växtföljd?Vilka arter skall ingå? För köp av utsäde kontakta din lokala […]

Läs mer >

Odling av majs utan Mesurol

Den kommande säsongen är det inte möjlighet att längre använda Mesurolbetat och/eller Thirambetat majsutsäde. Däremot kommer det finnas tillgång av majsutsäde som har betats mot svamp och fågel, men med andra produkter än vi är vana vid och med förväntade skillnader i effekt. Fågelrepellerande: Korit 420 FS –  har inte samma goda fågelrepellerande effekt som […]

Läs mer >

Mellangrödor

Intresset för insådda och eftersådda mellangrödor har ökat markant i Sverige både hos ekologiska och konventionella lantbrukare. Syftet kan vara mångfacetterat: • Minska ogrästryck • Samla kväve • Tillföra kväve • Öka markens organiska förråd • Öka den biologiska mångfalden • Bekämpa parasiter • Motverka erosion • Ta del av stödpengar • Uppfylla kravet på […]

Läs mer >

Informer

Höstvetet Informer har de flesta egenskaper vi söker hos ett höstvete. Hög avkastning, frisk, långt stabilt strå och goda kvalitetsegenskaper. En kärnfyllare som främst bygger sin avkastning genom en hög tusenkornvikt.  

Läs mer >