Brödvetet Etana med dvärgstinksottolerens!

26 augusti, 2020

”Nu finns resultat från 2 år som visar att brödvetesorten Etana har en lika god tolerans mot dvärgstinksot som andra marknadssorter med liknande egenskaper!”

I privata försök, utförda av Hushållningssällskapet på Gotland år 2019 och år 2020, visade brödvetet Etana sig ha lika god tolerans mot dvärgstinksot som andra marknadssorter med liknande egenskaper. Undersökningen görs i ”specialförsök” där man genom att sprida smittade kärnor på marken, 1-2 veckor efter sådd, får en höjd infektionsgrad och sedan avläsa antalet angripna ax strax innan skörd.

Försöket görs med 4 upprepningar och varje led blir utsatta för dvärgstinksotangrepp vid 3 tidpunkter på senhösten för att säkerställa en hög angrepsgrad. Resultaten som visas nedan är medel av 4 upprepningar. Där siffran motsvarar antal angripna ax/parcell. (12m²). Övriga marknadssorter kommer från olika aktörer på marknade och är till för att se spridningen i dagens material i tolerans mot Dvärgstinksot.

Behovet av toleransen är störst i den ekologiska odlingen men ger även en trygghet i den konventionella i de områden där dvärgstinksotsvamp förekommer.

 

Vi vill också passa på att berätta om Etanas höga falltalsstabilitet, vilken tydligt visade sig under fjolårets mer utdragna skördesäsong.

“Kombinationen av en hög falltalsstabilitet, hög proteinhalt och hög rymdvikt
gör Etana till ett
utmärkt kvarnvete med mycket fina bakningsegenskaper!”

Av höstvetet Etana finns utsäde både för konventionell och ekologisk odling.