Ellinor på Gerdsholm!

28 februari, 2020

Jonas Tornerhjelm är inspektor på Gerdsholm, nordväst om Ekeby i Skåne, en herrgård med anor från 1400-talet. Släkten Tornerhjelm köpte godset 1771 och idag är det Jonas far Gustaf Tornerhjelm som äger det. Gedsholm består av 1300 ha varav 850 ha växtodling varav 100 ha arrende resterande är skog och naturbetesmark.

Lantbruket, inkl.legokörning av bl.a. rapssådd och tröskning, är gårdens största verksamhet. Totalt sysselsätts 5 st heltidsanställda, inklusive Jonas och Gustaf. ”-Vi vill vara en levande gård! -Vi ser hellre att vi kan hålla några heltidsanställda med sysselsättning än att bara ta in säsongsanställda. -Det ska synas att det finns en produktion på gården.”

En viktig aspekt, enligt Jonas, för att trivas på en arbetsplats är att det är hög aktivitet på gården och mycket folk. Detta medför att de i så stor utsträckning som möjligt försöker göra allt själva.

Skogen tillsammans med uthyrning av fastigheter ger dem en ökad sysselsättning under hösten och vintern. Men verksamheten behöver, enligt Jonas, ändå hitta ytterligare ben att stå på som kan göra det möjligt att anställa fler och fylla upp mer tid på vinterhalvåret. Gården driver en modern spannmålsproduktion med väl uppdaterad maskinpark och använder aktivt precisionsodling som ett verktyg för att öka odlingens lönsamhet.

Maskinparken är anpassad för den nuvarande driften, förutom kalkkörningar utför de alla moment som krävs i växtodlingen. Merparten av deras växtodling omfattas av utsädesodlingar. Jonas försöker hålla en 6-årig växtföljd. Minst en tredjedel vårsådda grödor men ofta kan det bli mera. De odlar höstraps, sockerbetor, höstvete, vårkorn, havre, konservärt och vallfrö. Med en lagringskapacitet på ca 5 000 ton hanteras det mesta av skörden i egna torken och kan säljas vid rätt prisläge.

Efter svinproduktionen avvecklats stod gårdens gödselbrunn tom men idag används den tillsammans med en ny satellitbrunn för att lagra ca 10 000 m3 biogödsel åt Helsingborgs Stad Biogasproduktion.

Till skörd 2019 odlade Gedsholm det nya vårkornet Ellinor. ”-Vi märker att det har hänt mycket på förädlingen av vårkorn de senaste åren, vi har odlat både KWS Irina och Flair och sett stigande kornskördarna de sista åren.” Ellinor, anser Jonas är en bra sort som såg frisk ut under säsongen och höll sig stående fram till skörd. De upplevde inte problem med stråstyrkan eller ax-/stråbrytning och tog tidigt beslutet att inte göra någon stråförkortning. Däremot gjordes en ogräsbekämpning och svampbehandling för att säkra en välmående gröda. Skörden uppskattas till runt 7 ton/ha.

Ellinor odlades med sockerbetor som förfrukt och fick 127 kg N/ha fördelat på två givor. Sådden gick bra och utfördes med gårdens Rapid. Utsädesgiva på 175 kg/ha och 100 kg N/ha. Sista N-givan lades med tilldelningsfil som Jonas tog fram genom den satellit baserande tjänsten Cropsat. ”-Vi brukar försöka variera både utsädesmängd och gödsling med tilldelningsfiler.”

De ser en fortsatt utvecklingspotential och för att öka lönsamheten tror Jonas att de måste bli ännu vassare på sina affärer och fortsätta sprida sina risker i fler grödor och sälja vid rätt tidpunkt. Rätt insatser, i rätt tid, på rätt plats tror Jonas är deras väg för en mer effektiv och lönsam produktion!