EKO Vårvete

EKO Avkastning

ninja_column_1ninja_column_2ninja_column_3ninja_column_4ninja_column_5
Obehandlat / OmrådeD-FD-FSverigeSverige
År / Sort kg/ha2021202020212020
LmS Diskett2658-2658-
Sibelius102-102-
Quarna92-92-

Källa: EKO-officiella försök 2021 och 2020, rel.tal jämfört med mätare LmS Diskett = 100. Område Sverige * = Signifikant skörderesultat jämfört med mätare.

EKO Avkastning årsvis

ninja_column_1ninja_column_2ninja_column_3ninja_column_4ninja_column_5ninja_column_6ninja_column_7
Område SverigeSverigeSverigeSverigeSverigeSverige
År / Sort kg/ha201720182019202020212017-2021
LmS Diskett567331524261-26583734
Sibelius-110105-102102
Quarna85*83*86-9284*

Källa: EKO-officiella försök årsvis 2017-2021, rel.tal jämfört med mätare LmS Diskett = 100. Område Sverige * = Signifikant skörderesultat jämfört med mätare.

EKO Odlingsegenskaper

ninja_column_1ninja_column_2ninja_column_3ninja_column_4ninja_column_5
2017-2021
Behandlat LmS DiskettSibeliusQuarna
Protein, % av TS12,5+0,1+2,3
Rymdvikt, g/l765+24-25
Tusenkornvikt, g36,6+3,8+0,2
Stärkelse, % av TS66,8+0,1-2,6
Strålängd, cm75−8−7
Stråstyrka, %98+/-0+/-0
Mognadstid dagar113+/-0-2
Ogräs, vikt g/m2206,4-22,6-5,2
Ogräs, % marktäckning16-1+/-0
Obehandlat
Svartpricksjuka, %4-2-1
Mjöldagg, %1+3+1
Gulrost, %2--

Källa: EKO-officiella försök 2017-2021. Stråstyrka: 100 = fullt upprätt bestånd, 0 = helt nedliggande bestånd. Jämförelse med mätare LmS Diskett. Sjukdomar obehandlat.