EKO Vårvete

EKO Avkastning

ninja_column_1ninja_column_2ninja_column_3ninja_column_4ninja_column_5
Obehandlat / OmrådeD-FD-FSverigeSverige
År / Sort kg/ha2019201820192018
LmS Diskett4261315250883152
Sibelius105110105110
WPB Oryx119*110106110
WBP Skye112*115*112115*
Quarna86*83*9183*

Källa: EKO-officiella försök 2019 och 2018, rel.tal jämfört med mätare LmS Diskett = 100. Område Sverige * = Signifikant skörderesultat jämfört med mätare.

EKO Avkastning årsvis

ninja_column_1ninja_column_2ninja_column_3ninja_column_4ninja_column_5ninja_column_6ninja_column_7
Område SverigeSverigeSverigeSverigeSverigeSverige
År / Sort kg/ha201520162017201820192015-2019
LmS Diskett469944115670315250884648
Sibelius---110105104
WPB Oryx-10396110106103
WPB Skye-97102115*112106*
Quarna85*8385*83*9186*

Källa: EKO-officiella försök årsvis 2015-2019, rel.tal jämfört med mätare LmS Diskett = 100. Område Sverige * = Signifikant skörderesultat jämfört med mätare.

EKO Odlingsegenskaper

ninja_column_1ninja_column_2ninja_column_3ninja_column_4ninja_column_5ninja_column_6ninja_column_7
2015-2019
Behandlat LmS DiskettSibeliusWPB OryxWPB SkyeQuarna
Protein, % av TS12+/-0−1,2−0,4+2,4
Rymdvikt, g/l781+23−16−29-28
Tusenkornvikt, g38,5+4,2+3,9+4,6+0,2
Stärkelse, % av TS67,9+0,8+1,4+1,1-2,1
Strålängd, cm79−7−5−6-7
Stråstyrka, %95−1+/-0−3+/-0
Mognadstid dagar115+2+1+3-3
Ogräs, vikt g/m2 171,2+18+55+21+23
Ogräs, % marktäckning 14+2+/-0-1-1
Obehandlat
Bladfläcksjuka, %4−1−3+1+/-0
Svartpricksjuka, %5−2+/-0-2-1
Mjöldagg, %2+1+1−1+/-0

Källa: EKO-officiella försök 2015-2019. Stråstyrka: 100 = fullt upprätt bestånd, 0 = helt nedliggande bestånd. Jämförelse med mätare LmS Diskett. Sjukdomar obehandlat.