Höstraps

Råfettskörd

ninja_column_1ninja_column_2ninja_column_3ninja_column_4ninja_column_5ninja_column_6ninja_column_7ninja_column_8ninja_column_9ninja_column_10ninja_column_11ninja_column_12ninja_column_13ninja_column_14
Obehandlat / OmrådeAAA+BA+BBBD+ED+EF*F*SverigeSverige
År / Sort kg/ha201920182019201820192018201920182019201820192018
Sortblandning (Sverige)23701900219017701860147023101980--22301821
Django (L)106959695781029589--9594
DK Exception (H)10510510410610211010391--103100
Dariot (H)109*10010610410211010196--104100
DK Explicit (H)10410810510810699106105--105106
Mercedes (H)10110599959687105100--101100
PR44D06 (dH)91*10188*9681949393--90*96
ES Alegria (L)98999293838889*88--91*92
DK Severnyi (H)------------
SY Iowa (H)10610599102869810692--10298
PT275 (H)108-107-106-105---106-
LmS Atora (H)1031041011049610410298--101102
LmS SY Florian (H)10211010010898115102102--101108
Behandlat / OmrådeAAA+BA+BBBD+ED+EF*F*SverigeSverige
År / Sort kg/ha201920182019201820192018201920182019201820192018
Sortblandning (Sverige)243020002320182021301560239019002070169023511851
Django (L)105921009392979999--10096
DK Exception (H)981059710695107111*103--103104
Dariot (H)106104108*1061121101081029696108*104
DK Explicit (H)106108105109104113108107111108*106*108*
Mercedes (H)100979790917998101105-9795
PR44D06 (dH)91*9491*93909488*101929690*96
ES Alegria (L)102939490808588*94--92*92*
DK Severnyi (H) ----------109*-
SY Iowa (H)10310510010595105108108--104106
PT275 (H)110*-109*-108-100---106-
LmS Atora (H)104106103103101981001079994102105
LmS SY Florian (H)9710499104103103105110--102107

Källa: Officiella försök 2019 och 2018. rel.tal jämfört med mätare Sortblandning (DK Explicit, Mercedes, LmS SY Harnas och LmS Avatar) = 100. Område A-F=Sverige. *=Signifikant skörderesultat jämfört med mätare. OBS! F= Separat försöksserie i detta område med färre antal sorter.

Råfettskörd årsvis

ninja_column_1ninja_column_2ninja_column_3ninja_column_4ninja_column_5ninja_column_6ninja_column_7ninja_column_8ninja_column_9ninja_column_10ninja_column_11ninja_column_12ninja_column_13ninja_column_14ninja_column_15ninja_column_16
Område A+BA+BA+BA+BA+BA+BD-ED-ED-ED-ED-ED-ESverigeFF
År / Sort kg/ha201520162017201820192015-2019201520162017201820192015-20192015-20192014-20182015-2019
Sortblandning250018601970182023202100253022102390190023902300217019202010
Django (L)--9893100101--92999999100--
DK Exception (H)-120*10910597107*-111105103111*106*107*--
Dariot (H)-126*114*106108*112*-117*100102108105109*-96
DK Explicit (H)103122*106109105110*107115*107107108108*109*113*111*
Mercedes (H)108*10294909710010111211010198104102-105
PR44D06 (dvH)89*89*899391*91*931029610188*9593*93*93*
ES Alegria (L)1021099590*94999895889488*91*96*--
DK Severnyi (dH)------------104-
SY Iowa (H)---105100105---108108109*107*-
PT275 (H)
LmS Atora (H)-118*99103103105*-113111107100106*106*-97
LmS SY Florian (H)--10310499105--103110105108*107*--

Källa: Behandlat Officiella försök årsvis 2015-2019, rel.tal jämfört med Sortblandning (DK Explicit, Mercedes, LmS SY Harnas och LMS Avatar) = 100. Område A-F = Sverige * = Signifikant skörderesultat jämfört med mätare. OBS! F*= Separat försöksserie i område F med färre antal sorter 2015-2019 jämfört med 2014-2018.
 

Odlingsegenskaper

ninja_column_1ninja_column_2ninja_column_3ninja_column_4ninja_column_5ninja_column_6ninja_column_7ninja_column_8ninja_column_9ninja_column_10ninja_column_11ninja_column_12ninja_column_13ninja_column_14
2015-20192015-20192015-20192015-20192015-20192015-20192015-20192015-20192015-20192015-20192015-20192015-201920192019
Behandlat SortblandningDjango (L)DK Exception (H)Dariot (H)DK Explicit (H)Mercedes (H)PR44D06 (H)ES Alegria (L)SY Iowa (H)LmS Atora (H)LmS SY Florian (H)SortblandningPT275 (H)
Råfett, % av ts50,1+/-0−0,7−0,1+0,6+0,4−0,4+0,3−0,1+0,1−0,150,1−0,6
Tusenkornvikt, g4,7+0,2−0,1+0,2−0,3+0,2−0,1−0,1+0,7+0,3+/-05+0,2
Vinterhärdighet, %87−2+/-0+5+/-0+1+2+/-0+1+3+/-090+/-0
Stjälklängd, cm145−12+/-0+2+9+2−24−8−3+4−6136−2
Stjälkstyrka, %85+9−9−4−4+6+8−5+2+5+6906
Mognad, dagar341+1+/-0+1−1+/-0-1-1+/-0+2+1341+/-0
Torröta, Phoma 27−3+4−3−5−3−5−6−8−6−5--
Område F, år 2014-2018
Behandlat SortblandningPR44D06 (dH)DK Severnyi (dH)
Råfett, % av ts50,2−0,7-0,4
Tusenkornvikt, g5,3+/-0-0,6
Vinterhärdighet, %78+8+4
Stjälklängd, cm129-9−10
Mognad, dagar361-2−2

Källa: Behandlat Officiella försök 2015-2019. Stjälkstyrka: 100% = fullt upprätt bestånd, 0% = helt nedliggande bestånd. Rel.tal jämfört med mätare Sortblandning (DK Explicit, Mercedes, LmS SY Harnas och LMS Avatar). Sjukdomar obehandlat. OBS! F*= Separat försöksserie i område F med färre antal sorter 2014-2018.