Rajsvingel

Avkastning Ts-skörd 2011-2020

Källa: Officiella försök område A-G 2011-2020. Rajsvingel och eng,rajgräs mäts i samma tabell. Rel.tal i jämförelse med mätare LmS SW Birger (eng.rajgräs) = 100.  * = Signifikant skörderesultat jämfört med mätare.

Odlingsegenskaper 2011-2020

Källa: Officiella försök område A-G 2011-2020. Rajsvingel och eng,rajgräs mäts i samma tabell. Rel.tal i jämförelse med mätare LmS SW Birger (eng.rajgräs) = 100. Bestånd 1-100, 100 = fullt bestånd.

Näringsanalys 2011-2020

Källa: Officiella försök år 2011-2020. Rajsvingel och eng,rajgräs mäts i samma tabell. Värden tagna vid första skörd. Mätare LmS SW Birger (eng.rajgräs).