Rödklöver

Avkastning Ts-skörd 2011-2020 område A-G

ninja_column_1ninja_column_2ninja_column_3ninja_column_4ninja_column_5ninja_column_6
2011-2020Delskörd
Vallår/SortTotalt kg ts/haRel.talSkörd 1Skörd 2Skörd 3
Vall 1
LmS Vicky (4n)12070100529827344045
Taifun (4n)12978108*101129*101
Rozeta (2n)12595104*96127*98
Selma (2n)944478*76*81*78*
Ilte (4n)1090890*89*9987*
LmS SW Ares (2n)1124093*95*92*92*
Vall 2
LmS Vicky (4n)11013100496625053482
Taifun (4n)1155410596128*103
Rozeta (2n)104629584*119*97
Selma (2n)-----
Ilte (4n)1015992*949887*
LmS SW Ares (2n)1024593*979387*

Källa: Officiella försök område A-G 2011-2020. Rel.tal jämfört med mätare LmS Vicky.  (4n) = tetraploid, (2n) = diploid. * = Signifikant skörderesultat jämfört med mätare.

Odlingsegenskaper 2011-2020

ninja_column_1ninja_column_2ninja_column_3ninja_column_4
2011-2020
Vallår/SortBestånd vår, vall 1 % 1-100Bestånd vår, vall 2 % 1-100Beg. axgång, dagar fr. 1/5
LmS Vicky (4n)949039
Taifun (4n)958933
Rozeta (2n)948233
Selma (2n)91-38
Ilte (4n)959039
LmS SW Ares (2n)908836

Källa: Officiella försök 2011-2020, område A-G. Bestånd 1-100, 100 = fullt bestånd. Rel.tal jämfört med mätare LmS Vicky = 100. (4n) = tetraploid, (2n) = diploid.

Näringsanalys 2011-2020

ninja_column_1ninja_column_2ninja_column_3ninja_column_4ninja_column_5ninja_column_6ninja_column_7ninja_column_8ninja_column_9ninja_column_10
2011-2020
Vallår/SortTs-halt %Protein % av TsSmb. rp. % av TsSmältbarhet in vitroEnergi Mj/kg TsNDF % av TSiNDF % av TSAAT g/kg TSPBV g/kg Ts
LmS Vicky (4n)13,819,415,183,610,429,510,77171
Taifun (4n)+0,9−0,3−0,3−0,9−0,1+0,8+0,4+/-0−2
Rozeta (2n)+2,5−0,2−0,2−0,5−0,1−0,9+0,2+/-0−2
Selma (2n)+2,1+1,1+1+0,2+/-0−2,7−0,3+/-0+10
Ilte (4n)+0,4+1,2+1,1+0,6+/-0−2,3−0,4+/-0+11
LmS SW Ares (2n)+1,1+0,7+0,7+0,5+/-0−1,1−0,5+/-0+6

Källa: Officiella försök område A-G 2011-2020. Värden tagna vid första skörd. Mätare LmS Vicky.

Avkastning Norrland 2011-2020

ninja_column_1ninja_column_2ninja_column_3ninja_column_4ninja_column_5ninja_column_6ninja_column_7ninja_column_8ninja_column_9ninja_column_10
Avkastning Ts-skörd 2011-2020 NorrlandDelskörd
Vallår/SortTotalt kg ts/haRel.talVall 1Vall 2Vall 3
Vall 1
LmS Torun (4n)6596100713069255760
Ilte (4n)6343961009691
Selma (2n)566786*84*86*94
.
Odlingsegenskaper 2011-2020 Norrland
Vallår/SortBestånd vår, vall 1 % 1-100Bestånd vår, vall 2 % 1-100
LmS Torun (4n)7868
Ilte (4n)7463
Selma (2n)6360
.
Näringsanalys 2011-2020 Norrland
Vallår/SortTs-halt %Protein % av TsSmb. rp. % av TsSmältbarhet in vitroEnergi Mj/kg TsNDF % av TSiNDF % av TSAAT g/kg TSPBV g/kg Ts
LmS Torun (4n)16,116,712,581,610,432,37,87144
Ilte (4n)+/-0+0,9+0,9+0,5+/-0-1,4−0,2+/-0+9
Selma (2n)+1,4+0,1+0,1+1,1+0,1-0,9−0,4+/-0+/-0

Källa: Officiella försök Norrland 2011-2020. Totalskörd, rel.tal jämfört med mätare LmS Torun (tetraploida sorter).