MajsGuide 2020

2 december, 2019

Majs i Vallfoder

Majsens höga stärkelsehalt och energi passar bra ihop med ett proteinrikt vallfoder med hög smältbarhet. Grödan är också ett bra komplement att sprida sina risker på då majsen trivs vid torrår när vallen presterar sämre och tvärtom. Kor kan utfodras med 3-5 kg majs/dag. Håll dock koll på sortens iNDF (icke smältbara fiberandel), speciellt vid hög andel majs för att inte begränsa djurets konsumtionsförmåga.

Tips för majsodling!

* Vårplöj gärna, plantorna vill ha lätt, lucker och varm jord (minst 8-10 0C för att gro).
* Håll ett radavstånd på 50-75 cm och 15 cm mellan plantorna.
* Sådjup ca 5-6 cm och tkv över 280 för en lyckad etablering. Optimalt är 70-90 000 frö/ha och beståndstäthet på 7-9 pl/m2.
* Skörda vid en ts-halt på ca 30%.
* Hög utsädesmängd ger förutsättningar för hög skörd. Men FÖR hög mängd i förhållande till odlingslokal kan ge sämre utvecklade plantor och lägre kolvandel.
* Om du är nybörjare på majs välj en tidig sort med hög odlingssäkerhet.
* Lättensilerad men tar lätt värme vid uttag.
* Säljs i förpackningar om 50 000 frön.