Med glädje ser vi årets rapsförsöksresultat där våra sorter forsätter prestera i topp!

26 augusti, 2020

Dariot är den starkaste marknadssorten i södra Sverige och DK Explicit fortsätter att vara den starkaste kandidaten för Mellansverige. Resultaten är baserade på den korrigerade oljeskörden från SFO:s sammanställning presenterat i relativtal mot mätaren Sortblandning.

I tabellens syns att Scandinavian Seed har flertalet framtida sorter som visar på god möjlighet att ta plats som marknadssorter de närmsta åren.

Resultaten är medeltal av obehandlat och svampbehandlat.
(Resultat med reserv. för ev justeringar)

Här kan du läsa mer om all vår höstraps!
https://www.scandinavianseed.se/produkt-kategori/hostraps/