Nöjd utsädesodlare av vårvetet Sibelius

28 februari, 2020

Vi har hälsat på hos utsädesodlare Magnus Åkesson på Ängagården utanför Övraby i sydöstra Skåne. Magnus är sedan många år tillbaka intresserad av lantbruk och har tidigare drivit olika arrendegårdar med arealer mellan 30-90 ha. 2019 fick han och familjen möjlighet att ta över det 250 ha stora kyrkoarrendet på Ängagården utanför Övraby i Sydöstra Skåne.

Vid sådden 2019 provade Magnus vår nya vårvetesort Sibelius med mycket gott resultat. Han fick på sin utsädesodling, i snitt, en skörd på 7,8 ton/ha, vilket han är mycket nöjd med. ”- På de 23 ha med vårvetet Sibelius vi hade var det 3 ha på kraftigt kuperad, dåligt dränerat mark där vi inte fick en bra etablering, så jag tror skörden var betydligt högre än så på dom bättre lokalerna, säger en nöjd Magnus.”

Intresset för vårvetet Sibelius väcktes efter ett samtal med Magnus säljkontakt. Odlingen skedde i år efter sockerbetor och den största anledningen till att prova Sibelius var enligt Magnus att få fler trösktimmar och dra ut på trösksäsongen. Vårvete har aldrig varit en stor gröda hos honom tidigare men efter diskussioner med sin säljare var han öppen för att testa. I och med att odlingen skulle gå till utsäde behövde han inte tänka på att gödsla fram proteinet utan fokus blev att göra behovsanpassade insatser för att säkerställa en god skörd.

Sibelius såg under odlingssäsongen bra ut, och tanken var hela tiden att använda en stråförkortning för att stärka strået men det det fanns ingen tid till detta och med facit i hand är han glad att det inte blev gjort. Vårveten stod upp fint på fälten och Magnus upplevde Sibelius som lätttröskad. Det var endast i det dubbelsådda som lite hade lagt sig. Den uteblivna stråförkortningen blev istället en besparande åtgärd som förbättrade Magnus ekonomiska kalkyl ytterligare.

På gården odlas en stor bredd av grödor, förutom betor och vårvete även höstvete, maltkorn, raps och ärtor. På arealen närmast skogspartier och mark som är lite sämre har Magnus valt att så in en viltblandning. Tanken är att där marken inte kan leverera en bra avkastning är det fördelaktigt att så något för viltet som gör att trycket minskas där det faktiskt odlas grödor som skall tröskas.

Magnus är deltidslantbrukare och resterande tid läggs i en entreprenadfirma. På frågan om hur Magnus får ihop tiden att driva en större gård som deltidslantbrukare : ”- Mitt jobb är flexibelt och det krävs bara ett stort intresse från mig själv och min familj så får man det att fungera, säger han glatt.”

Magnus ser positivt på framtiden, där han redan nu gjort en del investeringar i maskinparken och har planer för hans gårdscentra. Hans intresse för utsädesodling har växt fram med åren och ett genuint lantbruksintresse gör att han gärna går runt i sina marker och tittar till grödorna. I framtiden ser han en potential i utsädesodling av vallfrö. Med en del investeringar på gården kan verksamheten utvecklas ytterligare. Vi frågar Magnus innan vi åker därifrån om han kommer att fortsätta som utsädesodlare och om han kommer odla Sibelius till våren igen.

”- I dagsläget är det intressant att vara utsädesodlare, kalkylen blir bättre jämfört med att odla till avsalu, och jag är mycket nöjd med Sibelius så det kommer att bli en del areal även nästa år.”