Optivall 2020

2 december, 2019

OptiVall erbjuder ett brett sortiment av vallfrö, arter och vallblandningar till hela Sverige. Våra arter och sorter är anpassade för både det intensiva och extensiva lantbruket. När du skall välja vilken vallfröblandning som passar till din produktion har vi gjort olika flödesschema där du kan få tips på vallblandningar som passar din efterfrågade produktion och gynnas i ditt odlingsområde.

År 2020 firar OptiVall 5-års jubileum. Vid starten 2016 var målsättningen, precis som idag, “att förenkla valet av vallfröblandningar” för växtodlare, rådgivare och säljare. Samtidigt som god grovfoderproduktion med efterfrågad kvalitet uppnås. Vi tror att grunden är att välja “rätt vallfröblandning” utifrån gårdens egna förutsättningar. Se till jordmån, intensitet, användningsområde, arbetskapacitet och maskinpark.

Årets nyhet heter Selma. En diploid (2n) rödklöver anpassad för Svealand och Norrland med mycket god avkastning och hög vinterhärdighet.

Sök och läs mer här…..