filter:

Åkerböna

Åkerböna passar att odla på mellanleror – styvare jordar. Åkerbönan har en kraftig pålrot men kräver en bra vattenhållning i marken och god pH-status för att kunna avkasta bra. Odlas ofta som avbrottsgröda och merparten går till proteinfoder till djur. Idag odlas både vit och brokblommiga sorter som passar till olika djurslag och ändamål. Mognadstid tas i beaktning vid val av sort.

Här kan du läsa om utsädesmängd och förpackningar för spannmål.