filter:

Filtrera på

Filter by

Art - Vallfrö

För en lyckad grovfoderproduktion krävs helhetstänk!

1. Lägg upp en vallstrategi utifrån din gårds odlingsförutsättningar.
2. Välj arter och blandningar anpassade utifrån dina förutsättningar och slutligt mål.

Din vallblandning skall prestera och vara lönsam under flera år!


Odling

Typ