filter:

Höståkerböna

I Sverige har vi en lång tradition av att odla vårsådd åkerböna. Men utanför Sverige förekommer även odling av höstsådda varianter. Scandinavian Seed har under flera år provat olika sorter i Sverige för att fastställa vinterhärdighet, avkastningspotential och möjligheter för en tidig blomning.

Våra erfarenheter visar att höståkerbönan är känslig för vinterpåfrestningar och att den odlas bäst i södra Sverige eller på gynnsamma lokaler.

Sorten vi hittat heter Augusta och odlingsrekommendationen för den som vill testa odling bör så mellan 25 sept – 5 oktober.  Erfarenheter visar att små plantor övervintrar bättre än stora plantor.  Skapa en bra såbädd med fukt och sådjup 6-8 cm för styvare jordar och 8-10 cm för lättare jordar.

Sikta på 25-30 plantor per m2. Inför invintringen önskas en fin bladrosett med 2-3 bladpar. Bestockning sker i stor utsträckning på våren med upp till 2-4 sidoskott.