filter:

Havre

Havre passar på de flesta jordar och områden med mer nederbörd. Arten är relativt torkkänslig men är ändå bättre på surare jordar än andra spannmålsslag och klarar därför av att odlas på jord med pH ner till 4,5. Havre används till livsmedelsproduktion, gryn och foder. Arten finns som både vit- och gulhavre.

Här kan du läsa om utsädesmängd och förpackningar för spannmål.