filter:

Havre

Havre passar de flesta jordar och områden med mer nederbörd. Arten havre är relativt torkkänslig men är ändå bättre på surare jordar än andra spannmålsslag den klarar därför av att odlas på jord med pH ner till 4,5. Efter skörd används havre till gryn, livsmedelsproduktion och foder.

Arten finns som vithavre och gulhavre.

Här kan du läsa om utsädesmängd och förpackningar för spannmål.