filter:

Höstkorn

Höstkorn odlas främst till foder och passar bra för dig som önskar säkerställa en god etablering av höstoljeväxter. Arten finns i 2-rads- och 6-rads korn samt hybridsorter. Alla varierande i friskhet, avkastning och kärnkvalitet. Höstkorn passar att odla på de flesta jordar. Artens svagare vinterhärdighet och stora sortvariationer, gör grödan mest lämpad för odling i mellan- och södra Sverige.

Här kan du läsa om utsädesmängd och förpackningar för spannmål.