filter:

Höstkorn

Höstkorn odlas främst till foder och passar bra för dig som önskar att säkerställa en god etablering av höstoljeväxter. Det finns i 2-rads, 6-rads och hybridsorter att välja på som alla varierar i friskhet, avkastning och kärnkvalitet. Höstkorn passar att odla på de flesta jordar. Har en svagare vinterhärdighet och stora sortvariationer, vilket gör höstkornet mest lämpad för odling i mellan- och södra Sverige.

Här kan du läsa om utsädesmängd och förpackningar för spannmål.