filter:

Höstråg

Höstråg odlas i huvudsak för produktion av knäckebröd och diverse andra brödprodukter. Höstråg passar utmärkt på lätta fastmarksjordar och finns att odla som både hybrid och population. Höstråg tål vinterkyla bra men odling i områden med risk för nattfrost sent på säsongen bör undvikas. Endast sidoskott anlagda på hösten blir fertila vilket gör att en god höstbestockning skall premieras.