filter:

Höstråg

Höstråg odlas i huvudsak för produktion av knäckebröd och diverse andra brödprodukter. Höstråg passar utmärkt på lätta fastmarksjordar och finns att odla som både hybrid och population. Höstråg tål vinterkyla bra men odling i områden med risk för nattfrost sent på säsongen bör undvikas. Endast sidoskott anlagda på hösten blir fertila vilket gör att en god höstbestockning skall premieras.

Här kan du läsa om utsädesmängd och förpackningar för spannmål.