filter:

Höstraps

Höstraps odlas i allt större omfattning i Sverige och passar på de flesta jordar. OBS! att grödan är känslig på jord med packningsskador. Hos oss kan du  välja mellan hybrider, dvärghybrider, linje, clearfield eller klumprotsresistenta sorter. Gör dina val utifrån förväntad såtidpunkt, jordstatus, vinterpåfrestning, viltförekomst och växtsjukdomar.

Här kan du läsa om utsädesmängd och förpackningar för spannmål.