filter:

Höstraps

Hos oss väljer du mellan följande höstrapsutsäde och sorter. Hybrider, dvärghybrider, linje, clearfield eller klumprotsresistenta sorter. För bästa resultat och en hög avkastning bör du göra ditt sortval utifrån förväntad såtidpunkt, jordstatus, vinterpåfrestning, viltförekomst och eventuella växtsjukdomar. Höstraps odlas i allt större omfattning i Sverige och passar på de flesta jordar. OBS! dock att grödan är känslig på jord med packningsskador.

Här kan du läsa om utsädesmängd och förpackningar för spannmål.