filter:

Höstrybs

Höstrybs odlas med fördel längre norrut på grund av sin goda övervintringsförmåga och låga tillväxtpunkt.

Höstrybs har en snabb tillväxt på hösten vilket gör grödan väl lämpad för sen sådd och blommar tidigt vilket minskar angreppen av rapsbaggar. Den är drösfast och har ett snabbt växtsätt. Höstrybs konkurrerar generellt bra mot ogräs och är ett starkt alternativ i ekologisk odling.

Passar för odling där vårrapsarealen minskat eller förutsättningarna för höstraps inte är optimala.

Här kan du läsa om utsädesmängd och förpackningar för spannmål.