filter:

Lupin

Passar på lättare jordar med pH under 6,5. Lupin odlas mest till foder i renbestånd eller samodlas med annan vårspannmål. Idag odlas vanligen blå lupin, men även vit och gul lupin förekommer.
Lupinerna delas in i grenade och ogrenade typer. Där den grenade typen har högre avkastning och bättre ogräskonkurrens men mognar ojämnt. Ogrenade typer har lägre avkastning men jämnare avmognad.

Här kan du läsa om utsädesmängd och förpackningar.

Odlingsrekommendationer

#Odla Lupin