filter:

Lupin

Passar på lättare jordar med pH under 6,5. Lupin odlas mest till foder i renbestånd eller samodlas med annan vårspannmål. Idag odlas vanligen blå lupin, men även vit och gul lupin förekommer.
Lupinerna delas in i grenade och ogrenade typer. Där den grenade typen har högre avkastning och bättre ogräskonkurrens men mognar ojämnt. Ogrenade typer har lägre avkastning men jämnare avmognad.

Odlingsrekommendationer

#Odla Lupin